Studio T77 Grafisch Ontwerp is een ontwerpstudio in Nijmegen.

Responsive Webdesign Nijmegen grafisch ontwerp 2

Webdesigns: creatief en effectief

Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het vormgeven van websites. Ook voor een website geldt dat deze niet zonder achterliggende reden wordt neergezet. Elke website vervult een bepaald doel. Het gaat om het verschaffen van informatie en om het binnenhalen van nieuwe klanten. Digitale communicatie in het verlengde van de bedrijfsdoelen en –visie.

Studio T77 heeft al heel veel relaties geholpen aan een nieuwe website. Webdesign is onze corebusiness, maar door de samenwerkingsverbanden die wij aangegaan zijn met webbouwers en webschrijvers kunnen wij u ook helpen aan een totaalpakket. Zoals een webshop, een app, of banners. Specialisten op seo gebied die ervoor kunnen zorgen dat de website als extra verkoopkanaal kan dienen.

Website ontwikkeling

Een goede website staat of valt met een helder beeld van de doelstellingen van de site. Pas als ondubbelzinnig duidelijk is wat de functie van de site is kan er gestart worden met het webdesign. Voordat we beginnen worden alle wensen en doelen vastgelegd in een interactieontwerp. Door ons te richten op het achterliggende doel wordt een website gecreëerd die werkt voor dat doel. Een site die antwoord geeft op de vraag van de bezoeker. Een site die daaraan voldoet zal aanzetten tot een reactieve vraag of aankoop. De klant is binnen. De klant is echter net zo snel weer weg als er irritatie gewekt wordt door lange laadtijden, een onlogische weergave van de geboden informatie of moeilijk leesbare teksten door verkeerd kleurgebruik of lettertype. Zaken waar wij onze kennis dagelijks op inzetten.

Digitale communicatie in al zijn uitingsvormen

Het internet wordt tegenwoordig door iedereen gebruikt om informatie te delen. Online informatie geven vereist echter een heel andere manier van denken en werken dan we gewend zijn. In een brochure wordt informatie lineair weergegeven, een website vraagt om andere technieken. Online lezen en kijken mensen anders. Wij verdiepen ons dagelijks in de nieuwste technieken en kennis die wordt opgedaan en implementeren dat direct in ons werk.

Webdesign trends volgen we op de voet, bekijken ze kritisch en gebruiken ze als wij denken dat het een bijdrage kan leveren aan het doel van de site.

Voor voorbeelden van ons webdesign verwijzen wij naar ons portfolio. Op vragen over webdesign of het ontwerpen van een website gaan we graag nader in in een persoonlijk gesprek.