Studio T77 Grafisch Ontwerp is een ontwerpstudio in Nijmegen.

Ondanks het feit dat Studio T77 de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Studio T77 is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Studio T77 is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Copyright © 2011 Studio T77 Alle rechten voorbehouden.